Hvordan kan Peyronies sykdom behandles?

Dersom du mistenker at du har Peyronies sykdom, har du sannsynligvis allerede sjekket internett og funnet utallige mulige behandlingsalternativer. Her lister vi opp noen, og gjennomgår hver behandling basert på nyeste vitenskapelige bevis. Behandling av Peyronies sykdom varierer fra minimalinvasive behandlinger (det vil si mer skånsomme behandlinger) til kirurgisk behandling. Enn så lenge finnes det ingen kur mot Peyronies sykdom, men det finnes behandlinger som kan bidra til å redusere krumningen av penis og redusere smertene.

Hvilken behandling er riktig for meg?
Å finne riktig behandling akkurat for deg er noe du må diskutere med legen og avhenger i stor grad av krumningens alvorlighetsgrad, hvilket stadium den er i og hvor mye den påvirker livet ditt.
 

IKKE-KIRURGISKE BEHANDLINGSALTERNATIVER1

Intralesjonal injeksjonsterapi
Enkelt sagt innebærer intralesjonal behandling å injisere et legemiddel direkte inn i en kroppsdel som er rammet av sykdom (lesjon) – ved Peyronies sykdom innebærer det injeksjon i selve kollagenplakket som medfører at penis bøyes. Avhengig av krumningsgrad og alvorlighetsgrad, kan intralesjonal behandling brukes til å redusere smertene og redusere krumningen av penis. Mange av de intralesjonale behandlingene som brukes ved Peyronies sykdom brukes allerede ved andre lidelser, men kun én er godkjent i EU og USA spesifikt for behandling av Peyronies sykdom. Spør legen for å finne ut mer. Legen din kan eventuelt kontakte Sobi eller finne ut mer på www.peyronies.no  om vedkommende har behov for informasjon.

Orale behandlinger (tabletter)
Flere orale behandlinger sies å hjelpe mot Peyronies sykdom, fra kosttilskudd som vitaminer og omega-3 til mange orale reseptpliktige legemidler. De fleste av dem anbefales imidlertid ikke i behandlingsretningslinjer for rutinemessig bruk hos pasienter med Peyronies sykdom. Dette har å gjøre med manglende vitenskapelig bevist effekt som monoterapi, dvs. en behandling som brukes alene uten å kombineres med andre legemidler. Videre studier av orale behandlinger kan muligens belyse om de kan spille en rolle som kombinasjonsbehandling mot Peyronies sykdom.

Strekkbehandling
Strekkbehandling mener man har sin effekt ved å strekke plakket mekanisk ved hjelp av strekkutstyr som bæres flere timer per dag. Selv om strekking av penis sies å ha mulige effekter på krumningen, både i studier og retningslinjer, har det ikke vært foretatt en større evaluering for å sammenligne slik behandling med placebo (narremedisin). Strekkbehandling anbefales dermed ikke som en vitenskapelig bevist effektiv metode.2
 

KIRURGI3

Kirurgi har vært brukt i mange år til behandling av Peyronies sykdom. Det brukes hovedsakelig hos pasienter med Peyronies sykdom som er i en stabil fase med en funksjonhemmende deformasjon, med andre ord når krumningen hindrer samleie og et normalt fungerende liv. Kirurgi utføres også hos pasienter med Peyronies sykdom som også har erektil dysfunksjon (impotens).

Hvilken type kirurgi er det?
Målet med kirurgi er å rette ut krumningen, bevare eller gjenopprette evnen til å få ereksjon og samtidig ikke påvirke lengden og omkretsen til penis. Det er viktig å huske at kirurgi ikke vil endre penis tilbake til nøyaktig slik den så ut og føltes før Peyronies sykdom oppsto. Hvilken type kirurgi som utføres avhenger av hvor Peyronies-plakket sitter, graden av krumning, hvor mye ereksjonsfunksjonen er redusert, hva pasienten foretrekker samt kirurgens erfaring. Da Peyronies sykdom er en tilstand som varier i uttrykk fra mann til mann, kan det ikke brukes én enkelt kirurgisk intervensjon ved alle tilfeller av Peyronies sykdom.

Kirurgi ved Peyronies sykdom innebærer å jobbe med tunica albuginea
Tunica albuginea er det laget av bindevev som omgir svamplegemet i penis som fylles med blod for å gi en ereksjon.

De forskjellige kirurgiske prosedyrene ved Peyronies sykdom er:
– Tunical forkorting
– Tunical forlengelse
– Penisproteseimplantasjon

Tunical forkorting
Dette er egnet for pasienter med tilstrekkelig penislengde og en krumning på mindre enn 60 grader. Tunical forkorting innebærer enkelt sagt at tunica albuginea endres på den ene siden av penis, motsatt side av plakket, slik at den blir som den kortere siden. Penis rettes dermed ut. Tunical forkorting, som Nesbitprosedyren, er den vanligst utførte kirurgien ved Peyronies sykdom.

Tunical forlengelse
Egnet for pasienter med en mer kompleks krumningsdeformasjon som overskrider 60 grader, større plakk og kort penislengde. Tunical forlengelse er en form for rekonstrueringskirurgi som innebærer kutting i eller fullstendig fjerning av plakket i penis. Rommet der plakket satt fylles så med et graft, det vil si vev som flyttes fra en annet del av pasientens egen kropp. Spesialbehandlet dyrevev kan også brukes.

Penisproteseimplantasjon
Bruk av en penisprotese er ofte forbeholdt pasienter med Peyronies sykdom som også har alvorlig erektil dysfunksjon hvor legemidler ikke virker. Det finnes forskjellige typer av implantat, både formbare og oppblåsbare.

Kilder:

  1. Sherer MD et al. (2015) Expert Opinion on Pharmacotherapy, 16:9, 1299-1311.
  2. Jordan GH, Carson CC, Lipshultz LI. BJU Int 2014;114:16–24.
  3. Culley C. Carson, Laurence A. Levine BJU Int 2014; 113: 704–713.

Hvordan kan Peyronies sykdom behandles?

Dersom du mistenker at du har Peyronies sykdom, har du sannsynligvis allerede sjekket internett og funnet utallige mulige behandlingsalternativer. Her lister vi opp noen, og gjennomgår hver behandling basert på nyeste vitenskapelige bevis. Behandling av Peyronies sykdom varierer fra minimalinvasive behandlinger (det vil si mer skånsomme behandlinger) til kirurgisk behandling. Enn så lenge finnes det ingen kur mot Peyronies sykdom, men det finnes behandlinger som kan bidra til å redusere krumningen av penis og redusere smertene.

Hvilken behandling er riktig for meg?
Å finne riktig behandling akkurat for deg er noe du må diskutere med legen og avhenger i stor grad av krumningens alvorlighetsgrad, hvilket stadium den er i og hvor mye den påvirker livet ditt.
 

IKKE-KIRURGISKE BEHANDLINGSALTERNATIVER1

Intralesjonal injeksjonsterapi
Enkelt sagt innebærer intralesjonal behandling å injisere et legemiddel direkte inn i en kroppsdel som er rammet av sykdom (lesjon) – ved Peyronies sykdom innebærer det injeksjon i selve kollagenplakket som medfører at penis bøyes. Avhengig av krumningsgrad og alvorlighetsgrad, kan intralesjonal behandling brukes til å redusere smertene og redusere krumningen av penis. Mange av de intralesjonale behandlingene som brukes ved Peyronies sykdom brukes allerede ved andre lidelser, men kun én er godkjent i EU og USA spesifikt for behandling av Peyronies sykdom. Spør legen for å finne ut mer. Legen din kan eventuelt kontakte Sobi eller finne ut mer på www.peyronies.no  om vedkommende har behov for informasjon.

Orale behandlinger (tabletter)
Flere orale behandlinger sies å hjelpe mot Peyronies sykdom, fra kosttilskudd som vitaminer og omega-3 til mange orale reseptpliktige legemidler. De fleste av dem anbefales imidlertid ikke i behandlingsretningslinjer for rutinemessig bruk hos pasienter med Peyronies sykdom. Dette har å gjøre med manglende vitenskapelig bevist effekt som monoterapi, dvs. en behandling som brukes alene uten å kombineres med andre legemidler. Videre studier av orale behandlinger kan muligens belyse om de kan spille en rolle som kombinasjonsbehandling mot Peyronies sykdom.

Strekkbehandling
Strekkbehandling mener man har sin effekt ved å strekke plakket mekanisk ved hjelp av strekkutstyr som bæres flere timer per dag. Selv om strekking av penis sies å ha mulige effekter på krumningen, både i studier og retningslinjer, har det ikke vært foretatt en større evaluering for å sammenligne slik behandling med placebo (narremedisin). Strekkbehandling anbefales dermed ikke som en vitenskapelig bevist effektiv metode.2
 

KIRURGI3

Kirurgi har vært brukt i mange år til behandling av Peyronies sykdom. Det brukes hovedsakelig hos pasienter med Peyronies sykdom som er i en stabil fase med en funksjonhemmende deformasjon, med andre ord når krumningen hindrer samleie og et normalt fungerende liv. Kirurgi utføres også hos pasienter med Peyronies sykdom som også har erektil dysfunksjon (impotens).

Hvilken type kirurgi er det?
Målet med kirurgi er å rette ut krumningen, bevare eller gjenopprette evnen til å få ereksjon og samtidig ikke påvirke lengden og omkretsen til penis. Det er viktig å huske at kirurgi ikke vil endre penis tilbake til nøyaktig slik den så ut og føltes før Peyronies sykdom oppsto. Hvilken type kirurgi som utføres avhenger av hvor Peyronies-plakket sitter, graden av krumning, hvor mye ereksjonsfunksjonen er redusert, hva pasienten foretrekker samt kirurgens erfaring. Da Peyronies sykdom er en tilstand som varier i uttrykk fra mann til mann, kan det ikke brukes én enkelt kirurgisk intervensjon ved alle tilfeller av Peyronies sykdom.

Kirurgi ved Peyronies sykdom innebærer å jobbe med tunica albuginea
Tunica albuginea er det laget av bindevev som omgir svamplegemet i penis som fylles med blod for å gi en ereksjon.

De forskjellige kirurgiske prosedyrene ved Peyronies sykdom er:
– Tunical forkorting
– Tunical forlengelse
– Penisproteseimplantasjon

Tunical forkorting
Dette er egnet for pasienter med tilstrekkelig penislengde og en krumning på mindre enn 60 grader. Tunical forkorting innebærer enkelt sagt at tunica albuginea endres på den ene siden av penis, motsatt side av plakket, slik at den blir som den kortere siden. Penis rettes dermed ut. Tunical forkorting, som Nesbitprosedyren, er den vanligst utførte kirurgien ved Peyronies sykdom.

Tunical forlengelse
Egnet for pasienter med en mer kompleks krumningsdeformasjon som overskrider 60 grader, større plakk og kort penislengde. Tunical forlengelse er en form for rekonstrueringskirurgi som innebærer kutting i eller fullstendig fjerning av plakket i penis. Rommet der plakket satt fylles så med et graft, det vil si vev som flyttes fra en annet del av pasientens egen kropp. Spesialbehandlet dyrevev kan også brukes.

Penisproteseimplantasjon
Bruk av en penisprotese er ofte forbeholdt pasienter med Peyronies sykdom som også har alvorlig erektil dysfunksjon hvor legemidler ikke virker. Det finnes forskjellige typer av implantat, både formbare og oppblåsbare.

Kilder:

  1. Sherer MD et al. (2015) Expert Opinion on Pharmacotherapy, 16:9, 1299-1311.
  2. Jordan GH, Carson CC, Lipshultz LI. BJU Int 2014;114:16–24.
  3. Culley C. Carson, Laurence A. Levine BJU Int 2014; 113: 704–713.