Mer om Peyronies sykdom

Peyronies sykdom er oppkalt etter en fransk kirurg (François Gigot de La Peyronie) som beskrev tilstanden i det 18. århundre. Sykdommen fører til utvikling av kollagenplakk, eller arrvev, på penisskaftet. Arrvevet, kjent som Peyronies plakk, er ikke synlig men kan medføre at penis bøyes når den er erigert. Penis kan bøyes i ulike retninger, både oppover, nedover eller til siden, avhengig av hvor plakket sitter.1

Hvem kan få Peyronies sykdom?
Hva som forårsaker Peyronies sykdom er fortsatt ukjent, og mange forskjellig faktorer har vært foreslått. Den vanligste forklaringen er at en skade, som kan oppstå f.eks under samleie, medfører en liten blødning i penis. Når såret tilheles dannes arrvev (kollagenplakk). Noen menn kan være disponert for å utvikle store mengder arrvev, og er derfor mer utsatt for å få Peyronies sykdom.

Peyronies sykdom rammer stort sett menn i alderen 40–60 år, selv om det kan oppstå i alle aldre. Det er lite sannsynlig at det går over av seg selv, og det kan forverres over tid. Det er imidlertid ikke sikkert at behandling er nødvendig, hvis tilstanden ikke påvirker seksualfunksjonen eller reduserer livskvaliteten betydelig. I noen få tilfeller kan tilstanden bedres uten behandling.2

Symptomer
Tegn og symptomer på Peyronies sykdom kan oppstå plutselig eller utvikles gradvis. De vanligste tegn og symptomer er peniskrumning, arrvev som kan kjennes under huden, ereksjonsproblemer, forkorting av penis på grunn av krumningen og smerter i penis. Peniskrumningen kan gradvis forverres over tid. På et eller annet tidspunkt vil den imidlertid stabiliseres hos de fleste menn. Peyronies sykdom deles vanligvis inn i to stadier: akuttfasen og den kroniske fasen.

- Akutt (aktiv) fase. Starter med en akutt betennelsesfase som vanligvis varer i 6 til 18 måneder. I denne fasen kan det oppstå smerter under ereksjon og spontan bedring kan oppstå. Forverring av plakkstørrelse og krumning er også vanlig.3

- Kronisk (stabil) fase. I den kroniske fasen er smerten nesten ikke merkbar eller helt borte, plakkstørrelse og krumning er stabil og spontan bedring forventes ikke.

Psykologiske symptomer
Problemet ved Peyronies sykdom er ikke bare fysisk – det kan også gi seg psykiske utslag. I en studie av menn med Peyronies sykdom, sa 77 % at de påvirkes psykologisk av sykdommen. Dette hadde å gjøre med bekymringer for ereksjonens utseende og yteevne, redusert selvtillit og vanskeligheter i relasjon med partner. I en annen studie ble nesten halvparten av menn med Peyronies sykdom klassifisert som deprimerte.4,5,6,7

Image

 

Image

 

Kilder:

 1. NHS website http://www.nhs.uk/chq/Pages/875.aspx?CategoryID=61&SubCategoryID=61
 2. Tran VQ, et al. Adv Urol. 2008;263450;1-4.
 3. Bekos A, et al. Eur Urol. 2008;53:644-650.
 4. Nelson CJ, et al. J Sex Med. 2008;5:1985-1990.
 5. Rosen R et al. J Sex Med. 2008;5:1977-1984.
 6. Gelbard MK, et al. J Urol. 1990;144:1376-1379.
 7. Nelson CJ, et al. J Sex Med. 2008;5:1985-1990.

Mer om Peyronies sykdom

Peyronies sykdom er oppkalt etter en fransk kirurg (François Gigot de La Peyronie) som beskrev tilstanden i det 18. århundre. Sykdommen fører til utvikling av kollagenplakk, eller arrvev, på penisskaftet. Arrvevet, kjent som Peyronies plakk, er ikke synlig men kan medføre at penis bøyes når den er erigert. Penis kan bøyes i ulike retninger, både oppover, nedover eller til siden, avhengig av hvor plakket sitter.1

Hvem kan få Peyronies sykdom?
Hva som forårsaker Peyronies sykdom er fortsatt ukjent, og mange forskjellig faktorer har vært foreslått. Den vanligste forklaringen er at en skade, som kan oppstå f.eks under samleie, medfører en liten blødning i penis. Når såret tilheles dannes arrvev (kollagenplakk). Noen menn kan være disponert for å utvikle store mengder arrvev, og er derfor mer utsatt for å få Peyronies sykdom.

Peyronies sykdom rammer stort sett menn i alderen 40–60 år, selv om det kan oppstå i alle aldre. Det er lite sannsynlig at det går over av seg selv, og det kan forverres over tid. Det er imidlertid ikke sikkert at behandling er nødvendig, hvis tilstanden ikke påvirker seksualfunksjonen eller reduserer livskvaliteten betydelig. I noen få tilfeller kan tilstanden bedres uten behandling.2

Symptomer
Tegn og symptomer på Peyronies sykdom kan oppstå plutselig eller utvikles gradvis. De vanligste tegn og symptomer er peniskrumning, arrvev som kan kjennes under huden, ereksjonsproblemer, forkorting av penis på grunn av krumningen og smerter i penis. Peniskrumningen kan gradvis forverres over tid. På et eller annet tidspunkt vil den imidlertid stabiliseres hos de fleste menn. Peyronies sykdom deles vanligvis inn i to stadier: akuttfasen og den kroniske fasen.

- Akutt (aktiv) fase. Starter med en akutt betennelsesfase som vanligvis varer i 6 til 18 måneder. I denne fasen kan det oppstå smerter under ereksjon og spontan bedring kan oppstå. Forverring av plakkstørrelse og krumning er også vanlig.3

- Kronisk (stabil) fase. I den kroniske fasen er smerten nesten ikke merkbar eller helt borte, plakkstørrelse og krumning er stabil og spontan bedring forventes ikke.

Psykologiske symptomer
Problemet ved Peyronies sykdom er ikke bare fysisk – det kan også gi seg psykiske utslag. I en studie av menn med Peyronies sykdom, sa 77 % at de påvirkes psykologisk av sykdommen. Dette hadde å gjøre med bekymringer for ereksjonens utseende og yteevne, redusert selvtillit og vanskeligheter i relasjon med partner. I en annen studie ble nesten halvparten av menn med Peyronies sykdom klassifisert som deprimerte.4,5,6,7

Image

 

Image

 

Kilder:

 1. NHS website http://www.nhs.uk/chq/Pages/875.aspx?CategoryID=61&SubCategoryID=61
 2. Tran VQ, et al. Adv Urol. 2008;263450;1-4.
 3. Bekos A, et al. Eur Urol. 2008;53:644-650.
 4. Nelson CJ, et al. J Sex Med. 2008;5:1985-1990.
 5. Rosen R et al. J Sex Med. 2008;5:1977-1984.
 6. Gelbard MK, et al. J Urol. 1990;144:1376-1379.
 7. Nelson CJ, et al. J Sex Med. 2008;5:1985-1990.